een beelddenker

leert anders!

 

 

Wat is beelddenken?

Beelddenken is een andere manier van informatie verwerken; een denken in beelden en gebeurtenissen. Zij werken  vanuit het geheel al associërend naar de oplossing met een voorkeur voor beelden. Beelddenken wordt in de wetenschap de visuele cognitieve stijl genoemd . Binnen het onderwijs wordt voornamelijk les gegeven vanuit de analyse met een voorkeur voor taal.

 

Beelddenken is een fundamenteel andere manier van denken! Beelddenkers zijn visueel, maar daarnaast ook ruimtelijk ingesteld. Ze werken het liefst met hun ogen en hun opgedane ervaringen.

Luisteren is nooit hun sterkste kant. De ogen gaan voor de oren!

In één oogopslag overzien beelddenkers ingewikkelde situaties en brengen die met elkaar in verband.

Het ene beeld roept al weer een volgend beeld op. Dat kan leiden tot hoogst originele oplossingen waar een ander nooit opgekomen zou zijn. Nadeel van dit associatieve, snelle denken is wel dat beelddenkers vaak wat chaotisch overkomen.

 

Beeld en Brein® Schoolbasis; leren leren voor basisonderwijs

Talent Gericht Leren in balans met jezelf voor jeugd vanaf groep 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen leren leren in de training Beeld en Brein® Schoolbasis. Beelddenkers leren anders. De wetenschappelijk bewezen Beeld en Brein® Leerstrategie (Visual Thinking Method) sluit naadloos aan bij het anders leren van een beelddenker. Het kind kan met deze Leerstrategie gebruik maken van zijn eigen talenten bij het leren en werken op school. Juist bij dyslexie, AD(H)D, ASS en beelddenken is het effect enorm. Maar wetenschappelijk onderzoek leert dat alle kinderen baat hebben bij deze manier van werken. Het kind ervaart (eindelijk) succes en het zelfvertrouwen groeit. Leren wordt LEUK!

 

Beeld en Brein® Schoolbasis is gericht op:

Het werken met beide hersenhelften.

Door met beide hersenhelften te werken, en alle leeringangen te gebruiken, zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. Met oefeningen, aanleren van geheugentechnieken en inzicht in hoe hersenen werken, zal het kind bewuster en dus beter leren.

 

Beter tekstbegrip met een kleurenpatroon

Veel kinderen hebben moeite met begrijpend lezen (tekstverklaring). Het herkennen van kernwoorden in een tekst en het leggen van verbanden, is noodzakelijk bij het lezen en leren. Met behulp van een kleurenpatroon haal je de hoofd- en bijzaken uit een tekst. Zo ontstaat inzicht in structuur van (leer)teksten. Dit geeft het kind houvast en handvatten om met een tekst aan de slag te gaan. Het zelfvertrouwen zal toenemen doordat het kind leert vanuit het overzicht!

De Beeld en Brein® mindmap

Door het maken van een gestructureerde mindmap wordt er vanuit het overzicht geleerd met taal en beeld. Daardoor is leren effectiever en leuker! Het leren gaat op deze manier vele malen sneller en kind ontwikkelt meer zelfvertrouwen.

 

Rekenen met kleur

De kinderen leren contextsommen aan te pakken met een kleurenpatroon. Dit geeft het kind inzicht in de rekenformule die bij de opgave hoort. Indien nodig wordt er aandacht besteed aan het werkgeheugen.

 

Het organiseren van werkstukken en verslagen

Met behulp van een Beeld en Brein® mindmap kunnen ook werkstukken, spreekbeurten en (boek)verslagen worden opgezet en uitgewerkt. Doordat er overzicht ontstaat, kan er gericht worden gezocht naar informatie en ontstaat als vanzelf de structuur.

 

Het leren omgaan met je angsten en onzekerheden

Faalangst en onzekerheid kunnen het kind belemmeren bij het leren. Met behulp van oefeningen en zelfbeeldoefeningen, leert het kind om te gaan met onzekerheid. Het kind leert zowel letterlijk als figuurlijk STERK in het leven te staan.

Leren leren voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs

 

Beeld en Brein® Leren motiveren, ontwikkelt intrinsieke motivatie

De training Beeld en Brein® Leren motiveren coacht pubers van extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie. Pas dan kan een puber tot leren leren en presteren komen. Hij wil wel leren, maar weet vaak niet hoe.

Het is de bedoeling dat de puber inzicht krijgt in zichzelf en in de wijze waarop hij leert; beelddenken of taaldenken. Een beeelddenker leert anders dan een taaldenker.

Een puber heeft een intern doel nodig om tot presteren en tot leren leren te komen. Pas als een puber weet wie hij is en wat zijn talenten zijn, kan hij tot doelen komen en zal motivatie ontwikkelen. De puber leert vanuit zijn talenten te leren en werken.

Het coachingstraject biedt de puber handvatten om zichzelf te leren kennen en zijn doel(en) te stellen. Daarnaast leert de puber verschillende leerstrategieën, zoals mindmapping, conceptmapping, woordjes leren en huiswerk plannen

Het coachingstraject Beeld en Brein® leren motiveren biedt de puber:

 • Inzicht in zijn eigen cognitieve stijl; beelddenken of taaldenken
 • Ontdekken van zijn talenten
 • Verschillende Beeld en Brein® Leerstrategieën en de toepassingen
 • Handvatten om keuzes te maken en doelen te stellen
 • Een effectieve manier om huiswerk te plannen
 • Woordjes leren
 • Inzicht in voeding, slapen en bewegen
 • Brein balans oefeningen
 • (intrinsieke) motivatie

 

Visuele screening en trajectbegelelding

AANMELDEN VOOR

DEZE CURSUS

Bel met 06 - 23515548 of vul het formulier in.

 

AANMELDEN

Kijken zien

Kijken doe je met je ogen en zien doe je met je hersenen. De ogen vangen licht op om te kijken en seinen deze prikkels door naar de hersenen. Deze visuele

informatie moet door de hersenen geïnterpreteerd en begrepen worden. Dus: wat je ogen zien, verwerken je hersenen!

Gaat er in dit proces iets fout dan spreken we van een visuele disfunctie. Een visuele disfunctie kan het leerproces behoorlijk belemmeren. We zien dan vooral problemen bij lezen, spellen en concentreren.

Een ouder of leerkracht houdt meestal geen rekening met het verband tussen lees-, spelling-, en concentratie-problemen en de visuele informatieopname.

Vaak zijn de ogen al eerder getest op gezichtsscherpte voor de verte en is gekeken of de ogen gezond zijn. Dit is natuurlijk belangrijk om te weten. Het is ook

belangrijk om te weten of de kwaliteit van de samenwerking van de ogen en de verwerking van visuele informatie goed verloopt.

 

 • Samen aan Z kan een visuele screening afnemen en een trajectbegeleiding aanbieden.
 • Samen aan Z heeft een FON licentie.

 

Voor meer achtergrondinformatie:

www.beeldenbrein.nl

www.info-fo.nl

 

beeld & brein

training

een beelddenker

leert anders!

 

 

Wat is beelddenken?

Beelddenken is een andere manier van informatie verwerken; een denken in beelden en gebeurtenissen. Zij werken  vanuit het geheel al associërend naar de oplossing met een voorkeur voor beelden. Beelddenken wordt in de wetenschap de visuele cognitieve stijl genoemd . Binnen het onderwijs wordt voornamelijk les gegeven vanuit de analyse met een voorkeur voor taal.

 

Beelddenken is een fundamenteel andere manier van denken! Beelddenkers zijn visueel, maar daarnaast ook ruimtelijk ingesteld. Ze werken het liefst met hun ogen en hun opgedane ervaringen.

Luisteren is nooit hun sterkste kant. De ogen gaan voor de oren!

In één oogopslag overzien beelddenkers ingewikkelde situaties en brengen die met elkaar in verband.

Het ene beeld roept al weer een volgend beeld op. Dat kan leiden tot hoogst originele oplossingen waar een ander nooit opgekomen zou zijn. Nadeel van dit associatieve, snelle denken is wel dat beelddenkers vaak wat chaotisch overkomen.

 

Beeld en Brein® Schoolbasis; leren leren voor basisonderwijs

Talent Gericht Leren in balans met jezelf voor jeugd vanaf groep 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen leren leren in de training Beeld en Brein® Schoolbasis. Beelddenkers leren anders. De wetenschappelijk bewezen Beeld en Brein® Leerstrategie (Visual Thinking Method) sluit naadloos aan bij het anders leren van een beelddenker. Het kind kan met deze Leerstrategie gebruik maken van zijn eigen talenten bij het leren en werken op school. Juist bij dyslexie, AD(H)D, ASS en beelddenken is het effect enorm. Maar wetenschappelijk onderzoek leert dat alle kinderen baat hebben bij deze manier van werken. Het kind ervaart (eindelijk) succes en het zelfvertrouwen groeit. Leren wordt LEUK!

 

Beeld en Brein® Schoolbasis is gericht op:

Het werken met beide hersenhelften.

Door met beide hersenhelften te werken, en alle leeringangen te gebruiken, zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. Met oefeningen, aanleren van geheugentechnieken en inzicht in hoe hersenen werken, zal het kind bewuster en dus beter leren.

 

Beter tekstbegrip met een kleurenpatroon

Veel kinderen hebben moeite met begrijpend lezen (tekstverklaring). Het herkennen van kernwoorden in een tekst en het leggen van verbanden, is noodzakelijk bij het lezen en leren. Met behulp van een kleurenpatroon haal je de hoofd- en bijzaken uit een tekst. Zo ontstaat inzicht in structuur van (leer)teksten. Dit geeft het kind houvast en handvatten om met een tekst aan de slag te gaan. Het zelfvertrouwen zal toenemen doordat het kind leert vanuit het overzicht!